10 gadi psiholoģijas izglitībai RSU

5. – 7. oktobrī Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) norisinājās konference Psiholoģijas izglītības virzienam RSU – 10, kas pulcēja vairāk nekā 200 apmeklētāju, tostarp RSU rektoru, prorektoru, Saeimas un valsts pārvaldes pārstāvjus, katedru vadītājus un RSU administrācijas pārstāvjus, Latvijas augstskolu mācībspēkus, psihologus, psiholoģijas studentus, absolventus un citu nozaru pārstāvjus. Dalībnieki diskutēja par psihologa profesijas reglamentēšanu, studiju un prakses satura pilnveidi. Darba devēji sniedza vērtīgu redzējumu par psihologa lomu ārstniecībā, iezīmējot kompetences, kas nākotnē būtu vairāk attīstāmas jau studiju laikā, piemēram, uzņēmība un iniciatīva.

Konferences atklāšanas svinīgajā sēdē valsts amatpersonas – veselības ministre Anda Čakša un Saeimas deputāte, Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sekretāre Silvija Šimfa – pauda gandarījumu par veiksmīgu sadarbības pieredzi ar RSU psiholoģijas virziena mācībspēkiem Psihologu likuma izstrādē un akcentēja nepieciešamību pilnveidot psihologa profesionālās darbības normatīvo regulējumu, proti, precizēt psihologa vietu un nozīmi ārstniecības procesā, prasības viņu sagatavotībai darbam šajā vidē, lai nostiprinātu psihologa statusu ārstniecības profesiju un pakalpojumu sistēmā.

Konferences dalībniekus sveikt bija ieradušies RSU rektors prof. Jānis Gardovskis un mācību prorektore prof. Tatjana Koķe, fakultāšu dekāni, katedru vadītāji, citu RSU struktūrvienību vadītāji, kuri augstu novērtēja psiholoģijas virziena attīstības dinamiku, kā arī docētāju ieguldījumu pētniecībā, studiju metodiskajā darbā un sadarbībā, struktūrvienību sadarbību un uzsvēra nepieciešamību turpināt virziena attīstību.

Konferences viesi no Latvijas augstskolām, kurās tiek realizētas studiju programmas psiholoģijā, – Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļas vadītājs prof. Ivars Austers, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta prof. Anita Pipere un Baltijas Starptautiskās akadēmijas prof. Irina Plotka – izteica atzinību par sasniegto un vēlēja turpmāku attīstību un izaugsmi. Atzinīgus vārdus un vēlējumus nākotnei teica arī sadarbības partneri no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas – Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns prof. Jānis Dzerviniks un Reģionālistikas zinātniskā institūta direktore prof. Velta Ļubkina, kā arī pārstāvji no profesionālajām apvienībām – Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības valdes priekšsēdētājs prof. Aivars Vētra un Latvijas Psihologu biedrības padomes locekle Ilze Paleja.

Veselības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, RSU rektors, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekāne prof. Inga Millere, kā arī Komunikācijas fakultātes dekāne Taņa Lāce psiholoģijas studiju virziena struktūrvienību vadītājiem, studiju programmu vadītājiem un docētājiem pasniedza atzinības rakstus par ieguldījumu psiholoģijas studiju virziena un studiju programmu attīstībā, mācību darbā, pētniecībā, sadarbībā, projektu īstenošanā.

Konferences turpinājumā tika atvērta grāmata Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē, psiholoģijas izglītības virziena docētāju grāmatu izstāde, kas skatāma stendā pie RSU muzeja, virziena mājaslapa un informatīvo stendu izstāde.

Konferences turpinājumā klātesošajiem bija iespēja iepazīt Valsts pētījuma programmu ietvaros veikto pētījumu rezultātus, no kuriem viens no projektu rezultātiem – Latvijas Klīniskais personības tests – bija piesaistījis arī plašsaziņas līdzekļu interesi, tāpēc konferences laikā pētnieki sniedza intervijas par testa mērķiem un tā izmantošanas iespējām.

6. oktobrī konferences darbs turpinājās ar Studējošo un absolventu zinātnisko konference. Par nozīmīgu šīs konferences dienas notikumu kļuva apaļā galda diskusija Psihologu profesionālā darbība un nodarbinātība, kurā piedalījās RSU psiholoģijas virziena docētāji, kā arī ārstniecības, rehabilitācijas iestāžu un to struktūrvienību pārstāvji. Diskusija bija veltīta psihologa profesionālās darbības jautājumiem, nodarbinātībai un integrācijai un galvenajiem uzdevumiem veselības aprūpes vidē. Dienu noslēdza psiholoģijas studentu un absolventu vakars, kura pārdomātā un daudzveidīgā programma sniedza daudz iespēju izbaudīt atkalredzēšanās prieku un atcerēties savu Alma Mater.

7. oktobrī konferences programma piedāvāja iespēju piedalīties sešās meistarklasēs, no kurām vislielāko dalībnieku interesi izpelnījās meistarklase Sāpju pieredze un apzinātības prakse.

Sharing is caring!