Innovative ideas in Health Psychology

31. KONFERENCE “Innovative ideas in Health Psychology”.

No 29. augusta līdz 2. septembrim Padovas universitātē, Padovā, Itālijā, noritēs Eiropas Veselības psiholoģijas savienības (European Health Psychology Society) rīkotā 31. konference “Innovative ideas in Health Psychology”.

Eiropas Veselības psiholoģijas savienība ir profesionāla organizācija, kas veicina empīriskos un teorētiskos pētījumus un to pielietošanu veselības psiholoģijā Eiropā, kā arī sekmē informācijas apmaiņu starp veselības psihologu organizācijām visā pasaulē, tostarp arī Latvijā, kur atrodas Eiropas Veselības psiholoģijas savienības nacionālā pārstāvniecība.

Vairāk informācijas lasiet šeit: http://ehps2017.org/

Sharing is caring!