Veselība un personības attīstība: Integratīvā pieeja

19.-21. aprīlī RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā notiks 4. starptautiskā zinātniski praktiskā konference Veselība un personības attīstība: Integratīvā pieeja. To organizē Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra. Konferencē aicināti piedalīties psihologi, veselības aprūpes speciālisti, kā arī citu palīdzošo un izglītojošo profesiju pārstāvji, pētnieki, supervizori un studenti. Dalība konferencē – bez maksas. Par dalību konferencē tiks piešķirti 36 tālākizglītības punkti. Konferences darba valodas: latviešu, angļu. 19. aprīlī – galvenā referenta ziņojums (vebinārs) plkst. 19.00: emeritētā prof. Vija Bergs-Lusebrinka, Luisvilas Universitāte, Kentuki pavalsts (ASV) un asoc. prof. Liza Hainca, Saint Mary-of-the Woods College, Indiānas pavalsts (ASV). Pirms tam – pētnieku, doktorantu un profesionāļu prezentācijas.

20. aprīlī – galvenā referenta ziņojums Kognitīvie izsauktie potenciāli plkst. 10.00: prof. Jurijs Kropotovs, Krievijas Zinātņu akadēmijas Cilvēka smadzeņu institūta laboratorija (Krievija). Pēc tam – vieslekcijas, kā arī pētnieku un docētāju prezentācijas

Ar konferenci saistītas aktivitātes

21. aprīlī – meistarklases par kognitīviem izsauktajiem potenciāliem, par veselīgu novecošanos, par mākslu terapiju darbā ar onkoloģijas pacientiem, par supervīziju profesionālās izdegšanas novēršanai u. c.

Plašāka informācija par konferenci un reģistrēšanās šeit:https://www.rsu.lv/petnieciba/konferences/veseliba-un-personibas-attistiba-starpdiscipilnara-pieeja

Kontaktinformācija: Kristīne Šneidere, Asistenta p. i., Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra. t. +37167061590, e-pasts: kristine.sneidere@rsu.lv

Priecāsimies jūs redzēt konferencē, lai kopīgi diskutētu par aktuāliem jautājumiem psiholoģiskajā izpētē un palīdzībā!

Sharing is caring!