Nemotivēto klientu motivēšana

Godātie LVPA biedri! Aicinām piedalīties seminārā. Nemotivēto klientu motivēšana 2019. gada 26. novembrī plkst. 16:00 – 19:15. Nodarbības vadīs Velga Sudraba, Dr.med., ārste psihoterapeite, narkoloģe, RSU docente. Nodarbību mērķis — sniegt teorētisku informāciju par intervences iespējām darbā ar atkarības pacientiem, īpaši iepazīstinot ar vienu no tiešās intervences metodēm – Džonsona metodi, kā arī sniegt iespēju praktiskā nodarbībā dziļāk apgūt tās realizāciju. Seminārā izskatāmie jautājumi: īss teorētisks apskats par intervences iespējām darbā ar nemotivētiem atkarības pacientiem, Džonsona tiešās intervences metode, praktiska dalība tiešās intervences norisē. Semināra norises vieta — Rīga, J.Asara iela 5, 1.stāvs, 185.auditorija. 

Sharing is caring!