Studentu dzīve

Apgūstot programmu “Veselības psiholoģija”, ir iespēja iepazīt pavisam jaunu psiholoģijas jomu Latvijā, līdz ar to ne tikai paplašināt savu personīgo un profesionālo redzesloku, bet arī sniegt savu pienesumu psiholoģijas nozarē Latvijā, gan strādājot ar klientiem/pacientiem, gan akadēmiskajā vidē. “Veselības psiholoģija” fokusējas uz indivīdu kā uz biopsihosociālu būtni, jo gan ģenētiskie, gan sociālās vides, kā arī psiholoģiskie aspekti ietekmē indivīda veselību, un ir svarīgi fokusēties uz tiem, lai izprastu indivīdu un palīdzētu paaugstināt veselību un labizjūtu.

Zane Ozoliņa, Darba vieta: Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs pirmsskolas izglītības iestādē.

Kur Latvijā var apgūt veselības psiholoģiju

Veselības psiholoģijas specializāciju Latvijā, sākot no 2013./2014. akadēmiskā gada var apgūt Rīgas Stradiņa universitātē, kas ir tradīcijām bagāts dzīves zinātņu – medicīnas un sociālo zinātņu studiju un pētniecības centrs, maģistratūras studiju programmā “Veselības psiholoģija”. Studiju programmas attīsta, atbilstoši formulētajai misijai – sagatavot augstas kvalitātes speciālistus veselības aprūpes un sociālo zinātņu jomā.

Plašāka informācija – Profesionālā maģistra studiju programma “Veselības psiholoģija” RSU mājaslapā 

Kontaktinformācija: Programmas vadītāja: docente Jeļena Koļesņikova, tālrunis: +371 29332698, e-pasts: Jelena.Kolesnikova@rsu.lv

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a, 314. kab.

Sharing is caring!