Kā palīdzēt grūtniecēm pārtraukt smēķēšanu: labas prakses piemēri Apvienotajā Karalistē

25–50 % smēķējošu sieviešu pārtrauc smēķēšanu pēc tam, kad uzzina, ka ir stāvoklī. Bet kāpēc pārējās smēķētājas turpina smēķēt visu grūtniecības laiku? Vai viņas nezina, ka smēķēšana grūtniecības laikā ir kaitīga? Parasti zina. Apvienotajā Karalistē veiktā pētījumā, kurā piedalījās grūtnieces, kuras bija gan motivētas, gan nemotivētas pārtraukt smēķēšanu, tika konstatēts, ka 99 % no viņām vairāk vai mazāk piekrīt apgalvojumam, ka “smēķēšana grūtniecības laikā var nopietni kaitēt manam bērnam”, un aptuveni 75 % piekrīt apgalvojumam, ka smēķēšana “var ļoti kaitēt” vai “ārkārtīgi kaitēt”. Taču pēc 12 nedēļām smēķēšanu bija pārtraukušas mazāk nekā 10 % respondenšu. Lai arī ar smēķēšanas pārtraukšanu saistītu uzvedību biežāk uzsāk sievietes, kurām ir spēcīga pārliecībapar smēķēšanas kaitīgumu grūtniecības laikā, šķiet, ka šī pārliecība nepaaugstina izredzes sasniegt stabilu atturību. 

Kopsavilkums: uzskatiem par smēķēšanas kaitīgumu grūtniecības laikā ir pavisam neliela nozīme.

Vai sievietēm nav motivācijas pārtraukt smēķēšanu? Dažos gadījumos – nav. Mūsu pētījumi liecina, ka grūtniecības sākumā gandrīz puse sieviešu ir noskaņotas pārtraukt smēķēšanu tuvāko 30 dienu laikā, un to mēģina arī izdarīt. Turpinoties grūtniecībai, motivācija pārtraukt smēķēšanu samazinās. Pārsteidzoši, bet motivācijas esamība neuzlabo izredzes gūt panākumus cīņā ar smēķēšanu. Līdzīgi rezultāti atrodami smēķētāju grupā, kurā sievietes nebija grūtniecības stāvoklī. Randomizētu kontrolētu pētījumu pārskatosir izvērtētas intervences, kurās kā konsultēšanas pieeja tiek izmantota motivējoša intervija (pārrunas), kur viens no mērķiem bija palīdzēt uzlabot uzvedības pārmaiņu motivāciju. Šie pārskati liecina, ka tā nav efektīva, lai sekmētu smēķēšanas pārtraukšanu grūtniecības laikā.

Kopsavilkums: motivācija palielina iespējamību, ka sieviete mēģinās pārtraukt smēķēšanu, bet ar to vien nepietiek, lai nodrošinātu noturīgus panākumus atturībai no smēķēšanas.

Vai sievietes nav ieinteresētas saņemt atbalstu, lai pārtrauktu smēķēšanu? Arī šeit ir jāatbild, ka dažos gadījumos – nav, bet ne vienmēr. Mēs atklājām, ka grūtniecības sākumā aptuveni puse grūtnieču vēlējās saņemt atbalstu, lai pārtrauktu smēķēšanu. Atšķirībā no motivācijas, interese par atbalstu saglabājās līdz grūtniecības beigām. Tomēr tikai aptuveni desmitā daļa sieviešu visā grūtniecības laikā izmantoja pieejamo atbalstu smēķēšanas pārtraukšanai. Tās sievietes, kuras izmantoja atbalstu, interesi par to biežāk pauda grūtniecības sākuma periodā. Saruna ar veselības aprūpes speciālistu par smēķēšanas pārtraukšanu bija cieši saistīta ar interesi saņemt atbalstu, tāpēc to var uzskatīt par vienkāršu veidu, kā palielināt iespēju, ka atbalsts tiks izmantots.

Kopsavilkums: saruna ar grūtnieci par smēķēšanas pārtraukšanu var palielināt viņas interesi par atbalstu, kas savukārt var palielināt viņas iespējas to izmantot.

Vai nav neviena īsti efektīva veida, kā palīdzēt grūtniecēm? Par laimi, ir! Pētījumi liecina: atbalsts uzvedības maiņai, strukturēti ieteikumi un palīdzība pārvaldīt dažādus smēķēšanas un tās pārtraukšanas uzvedības aspektus (lai arī tā nav motivējoša intervija), neatkarīgi no tā, vai to realizē individuālas konsultācijas veidā vai pašpalīdzības veidā, gan drukātā, gan digitālā formā, var palīdzēt grūtniecēm pārtraukt smēķēšanu. Nikotīna aizstājterapija papildus uzvedības maiņas atbalstam sievietēm ar mērenu vai augstu atkarību no nikotīna var palielināt atbalsta efektivitāti. Tomēr pierādījumu tam ir visai maz, visticamāk, tāpēc, ka daudzos pētījumos noskaidrots, ka nikotīna aizstājterapija mēdz izrādīties neefektīva bieži izplatītās lietošanas norādījumu neievērošanas dēļ. Daļēji tas ir saistīts ar bažām, ka nikotīns ir kaitīgs mazulim. Tomēr pārskatā par visaugstākās kvalitātes pētījumiem ar desmitiem tūkstošu sieviešu un zīdaiņu konstatēts, ka nav pierādījumu nikotīna aizstājterapijas kaitīgumam grūtniecības laikā. Pamatojoties uz to, sievietes var būt pārliecinātas, ka nikotīna aizstājterapijas riski ir zemi, salīdzinot ar turpmāku tabakas lietošanu. Mazāk zināms faktors ir tas, ka paaugstinātās vielmaiņas dēļ nikotīns grūtnieces organismā noārdās divreiz ātrāk nekā laikā, kad sieviete nav stāvoklī. Tas nozīmē, ka grūtniecēm nepieciešams vairāk nikotīna aizstājterapijas līdzekļa nekā parasti, lai mazinātu alkas pēc cigaretes un nikotīna abstinenci. Tomēr visbiežāk gan grūtnieces, gan veselības aprūpes speciālisti izvēlas lietot mazāk nikotīna aizstājterapijas nekā parasti.

Citi nikotīna aizstāšanas veidi, piemēram, e-cigaretes, grūtniecības laikā var būt tikpat efektīvi kā pārējā laikā, taču pašlaik mums nav pierādījumu, kas apstiprinātu e-cigarešu lietošanas efektivitāti tieši grūtniecības periodā. Visticamāk, e-cigarešu kaitējums būs ievērojami mazāks nekā tabakas kaitējums. Ja grūtniece vēlas izmantot e-cigaretes, lai tās viņai palīdzētu pārtraukt smēķēšanu, Apvienotajā Karalistē ir ieteikums viņu atbalstīt. Vēl viena efektīva pieeja ir nodrošināt finansiālus stimulus atturības sasniegšanai, ja tas tiek nodrošināts vienlaikus ar atbalstu uzvedībai. Pierādījumi liecina, ka stimuli ir visefektīvākā no zināmajām pieejām.

Kopsavilkums: efektīvi paņēmieni, kas palīdz no nikotīna atkarīgām grūtniecēm, ir atbalsts uzvedībai, it īpaši kombinācijā ar nikotīna aizstājterapiju, un/vai finansiāli stimuli.

Kam atbalsts nepieciešams visvairāk? Ir daudz faktoru, kas saistīti ar smēķēšanas pārtraukšanu grūtniecības laikā, piemēram, zemāka izglītība vai ienākumi. Bet praksē novērojams, ka būtiska nozīme ir tam, vai grūtniecei ir partneris, kurš smēķē, kā arī vidēja vai augsta atkarība no nikotīna – tas daudzām sievietēm ir nozīmīgs šķērslis, lai pārtrauktu smēķēšanu. Citi nozīmīgi faktori ir depresija un liels stress grūtniecības laikā.

Kopsavilkums: sievietēm ar jebkuru vai visiem šiem faktoriem, iespējams, būs nepieciešams intensīvs un daudzkomponentu atbalsts.

Praktiski ieteikumi 

  • Sniedziet visām smēķējošām grūtniecēm informāciju par risku, ko smēķēšana rada viņām pašām un viņu mazulim, un piedāvājiet atbalstu smēķēšanas pārtraukšanai visām sievietēm, neatkarīgi no tā, vai viņām pašām ir vai nav motivācija pārtraukt smēķēšanu. Ja sieviete atsakās, turpiniet piedāvāt atbalstu visā grūtniecības laikā.
  • Sievietēm, kuras piekrīt, sniedziet strukturētu atbalstu uzvedībai, kas var tikt realizēts gan individuālas konsultācijas veidā, gan pašpalīdzības veidā, gan drukātā, gan digitālā formā. Taču nav vērts piedāvāt motivējošu interviju.
  • Uzvedības atbalsta efektivitāte, visticamāk, tiks palielināta, piedāvājot nikotīna aizstājterapiju sievietēm, kurām ir mērena vai augsta atkarība no nikotīna. Taču sievietēm jāpalīdz to efektīvi izmantot, informējot par nepieciešamību ievērot lietošanas norādījumus un novēršot visas nepamatotās bažas par nikotīna aizstājterapijas lietošanu grūtniecības laikā. Ja sieviete vēlas izmantot e-cigaretes, lai pārtrauktu smēķēšanu, tas viņām var to palīdzēt izdarīt, un šī izvēle būtu jāuzskata par kaitējuma mazināšanas pieeju.
  • Ja tiek izmantota nikotīna aizstājterapija, mudiniet sievietes izmantot divas formas (“kombinēto terapiju”, piemēram, plāksterus un košļājamo gumiju), lai nodrošinātu pietiekamu nikotīna aizstāšanu un mazinātu alkas pēc cigaretes un nikotīna abstinenci.
  • Ja ir pieejami resursi, piedāvājiet finansiālus stimulus par atturību, ja tā pierādāma, piemēram, izmantojot izelpas pārbaudi ar oglekļa monoksīda (CO) detektoru.

Interešu konflikta deklarācija: Dr. Fēlikss Nautons ne finansiāli, ne kā citādi nav saistīts ne ar vienu nikotīna aizstājterapijas vai e-cigarešu ražotāju.

Fēlikss Nautons (Felix Naughton), Austrumanglijas universitāte, Apvienotā Karaliste

Tulkojušas Andžela Berķe un Kristīne Mārtinsone

https://practicalhealthpsychology.com/lv/about-this-blog/

Sharing is caring!