Kas ir veselības psiholoģija

Veselības psiholoģija (Lielbritānijā un ASV nereti lieto terminu „uzvedības medicīna”, savukārt Krievijā – „medicīnas psiholoģija”) pēta ar veselību un slimību saistītos psiholoģiskos aspektus. Tās pārstāvji cenšas izprast un izzināt šo aspektu ietekmi uz veselības saglabāšanu, slimību cēloņiem un cilvēka reakciju uz slimību, uzvedību slimības laikā, kā arī piedāvā intervences / metodes, lai sekmētu veselību gan indivīda, gan sabiedrības līmenī un lai palīdzētu pārvarēt slimību. Plašāk par to lasiet Amerikas Psiholoģijas asociācijas, Lielbritānijas Psiholoģijas asociācijas un Eiropas Veselības psiholoģijas savienības mājaslapās.  Veselības psiholoģija ir viena no jauākajā psiholoģijas apakšozarē un profesioālās darīas jomam, kas izveidojusies 20. gs. otrajā pusē, pamatojoties uz iopsihosoiālo pieeju veselīai – holistisku paradigmu (Engel, 1977, 1980), kur sliīa un veselīa tiek saprasta kā ioloģisko, psiholoģisko un soiālo faktoru iteraktīvas ijiedarīas vieīa. Veselības psiholoģija pielieto psiholoģijas pētījuu rezultātus un metodes, lai sekētu idivīda, grupas, kopienas un saiedrīas fiziskās, garīgās un soiālās veselīas saglaāšau, sliīu profilaksi un ārstēšau, kā arī lai idetifiētu gan tos faktorus, kas sekē veselīu, gan tos, kas ir saistīti ar sliīu ēloņie un reakciju uz sliīu, sliīas uztveri, uzvedīu sliīas laikā (Marks et al., 2011).

Sharing is caring!