Ko dara veselības psihologi

Veselības psihologu interešu lokā ir indivīda uzvedība, kas saistīta ar veselības uzturēšanu, slimības uztveri, slimības pārvarēšanu (Health Psychology, 2013; Marks et al., 2011; What is Health Psychology, 2011).

Veselības psihologi ir ieguvuši kompetenci strādāt ar dažādu grupu klientiem / pacientiem dažādos ārstēšanas etapos / posmos gan monoprofesionāli, gan multiprofesionālajā komandā, pamatojoties uz biopsihosociālo pieeju, kur slimība un veselība tiek saprasta kā bioloģisko, psiholoģisko un sociālo faktoru interaktīvas mijiedarbības vienība:

• veic psiholoģisko izpēti un sniedz psiholoģisku atbalstu pacientiem un viņu tuviniekiem dažādos ārstēšaas etapos, lai palīdzētu pārvarēt ar sliīu saistītās psiholoģiskās prolēas;

• veic pacientu izglītošau ar ērķi sekēt atilstošu attieksmi pret sliīu un savu veselīas uzvedīu (t.sk., sekē pacientu līdzestīu;

• orgaizē un veic prevetīvus pasākuus veselīas stipriāšaai un uzlaošaai u.c.

Sharing is caring!