Ko dara veselības psihologs

Veselības psihologi palīdz uzturēt un uzlabot indivīda, grupas un sabiedrības fizisko, sociālo un garīgo veselību, viņi attīstīta izpratni par to, kā papildus bioloģiskajiem cēloņiem, dažādi psiholoģiskie, uzvedības, sociālie un kultūras faktori ietekmē fizisko veselību un slimību (Johnston, 1994). Veselības psihologi palīdz uzturēt un uzlabot veselību, kā arī sekmīgāk pārvarēt slimības. Viņi veic psiholoģisko izvērtēšanu un psiholoģisko konsultēšanu gan veseliem cilvēkiem, lai sekmētu viņu veselības uzvedību, gan arī pacientiem un viņu tuviniekiem, lai palīdzētu pārvarēt ar slimību saistīto stresu un citas grūtības. Viņi sekmē arī pacientu un ārstu sadarbību un veic preventīvus pasākumus veselības stiprināšanai un uzlabošanai.

 

Sharing is caring!