Psiholoģijas dienas 2018

Psihologi nu jau piecus gadus rudens pusē piesaka Psiholoģijas dienas. To nolūks ir sekmēt atvērtu, radošu vidi profesionālai diskusijai psihologu un citu speciālistu starpā, kā arī informēt plašāku sabiedrību par psihologu darbu, pastāstīt, ko šīs profesijas pārstāvji dara, kādās jomās strādā, ko līdzcilvēkiem šī profesijas speciālisti var dod, kā palīdzēt. Šogād pasākumi notiek laika posmā no 2018. gada 5. līdz 13. oktobrim dažādās Latvijas vietās.  Ari mēs aicinām Jūs apmeklēt  dažus Psiholoģijas dienu pasākumus. Atklātā lekcija “Galvas smadzeņu attīstība un novecošanās jeb kas sekmē kognitīvo funkciju saglabāšanos senjoriem” notiks 5.oktobrī plkst. 13.00 – 15.00 Dzirciema ielā 16, K korpusa 201.telpā, to vadīs Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras asistente, Mg.psych. Kristīne Šneidere.

  • Atklātā lekcija “Ieskats darba veselības psiholoģijā jeb kas ir veselību veicinoša darba vide” notiks 6.oktobrī plkst. 13.00 – 15.30. Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Anniņmuižas bulvārī 26A, 218.telpā,  to vadīs Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras lektors, Dr.psych. Ervīns Čukurs.
  • Vieslekcija “Aktualitātes neirozinātnē” notiks 9.oktobrī plkst. 9.00-15.00 Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Anniņmuižas bulvārī 26A, 146.telpā,  to vadīs Dr.psych. Olga Strižickaja (Krievija).
  • Vieslekcija “Elektroencefalogrammas pielietojums psiholoģijas pētījumos” notiks 12.oktobrī plkst. 18.00-20.10 Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Anniņmuižas bulvārī 26A, 408.telpā, to vadīs Dr.biol. Jeļena Nikolajeva (Krievija).

Lekcijās būs sniegts ieskats jaunākajos psiholoģijas pētījumos un apmeklētājiem būs iespēja uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijās. Visas lekcijas ir adresētas psihologiem, psiholoģijas studentiem un visiem interesentiem.

  • Grāmatas “Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija” (Sudraba, V. un Mārtinsone K. (2018), Rīga: RSU) atvēršanas svētkus un meistarklasi “Metodes veiksmīgam grupas darbam” notiks 16.oktobrī plkst. 16.00 Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Anniņmuižas bulvārī 26A, 146.telpā.

Grāmatā ir raksturotas konsultatīvās un terapeitiskās grupas, kas tiek veidotas dažādās vidēs un ar atšķirīgiem mērķiem. Tajā, balstoties uz aktuālāko informāciju, ir aplūkoti būtiskākie grupu veidošanas, attīstības, dinamikas un procesa jautājumi. Grāmata būs noderīga dažādu jomu profesionāļiem un topošajiem speciālistiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar grupu vadīšanu. Meistarklasē dalībnieki varēs izmēģināt konkrētas darba metodes. Psiholoģijas dienu ietvaros 13. oktobrī plkst. 9.30 Konventa Sētas Kampenhauzena zālē pirms Latvijas Psihologu biedrības kopsapulces tiks arī prezentēta grāmata “Psihologu profesionālā darbība Latvijā. Psihologu likuma komentāri” (K.Mārtinsone (aut.kol.vad.) (2018). Rīga: Tiesu namu aģentūra), kuru kopdarbā ir veidojuši vairāku augstskolu, tostarp RSU, psiholoģijas un juridisko zinātņu docētāji, profesionālo asociāciju pārstāvji, kā arī valsts pārvaldē strādājošie. Šis darbs ir vērtējams kā nozīmīgs ieguldījums psihologu profesijas attīstībā. Psihologu likuma komentāri sekmēs kvalitatīvus un drošus psihologu profesionālās darbības pakalpojumus un sekmēs sabiedrības izpratni par psihologa profesionālo darbību.

Pirmo reizi Latvijas Psiholoģijas dienas, apvienojot vairāku profesionālo organizāciju spēkus, tika organizētas 2013. gada oktobrī, kad visā Latvijā notika vairāk nekā 50 pasākumi. 2014.gadā Psiholoģijas dienas notika veselu mēnesi un tām bija arī kopīgs vadmotīvs „Psiholoģija – laimes sponsors!”. 2015.gadā gadā jau vairāk nekā tūkstotis interesentu apmeklēja un sekoja līdzi Psiholoģijas dienu pasākumiem visā Latvijā.

Atskatoties var teikt, ka jau pirmajā gadā radās pasākumi, kas arī turpmāk ir bijuši neatņemama Psiholoģijas dienu sastāvdaļa un daudziem šie pasākumi ir kļuvuši par tradīciju.

Katru gadu Psiholoģijas dienās tiek piedāvātas bezmaksas konsultācijas. Tās ir domātas noteiktām grupām – vecākiem, topošajiem vecākiem, organizāciju vadītājiem utt. Ik gadus gadu Psiholoģijas dienu laikā ir notikuši “psiholoģiskā kino” seansi, kuros pēc filmas noskatīšanās notiek speciālista vadīta diskusija.

Ik gadus notiek semināri, lekcijas, meistarklases. Trīs gadu laikā ir izmēģinātas arī dažādas citas pasākumu formas. Tā, piemēram, 2014. gadā vienā sestdienā Rīgā esošie interesenti varēja piedalīties sešās dažādās Laimes darbnīcās, kurās varēja dodoties iztēles ceļojumos, mācoties atslābināties, pievēršoties arī ēšanas baudas psiholoģiskajiem aspektiem.

Psiholoģijas dienās pasākumi notiek daudzviet Latvijā – Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē, Limbažos, Valmierā, Siguldā, Ogrē un citur. Lielākā daļa norišu ir bez maksas.

Vairāk informācijas –

Sharing is caring!