Psiholoģijas laboratorija

RSU ir izveidota Psiholoģijas laboratorija. Laboratorijas mērķis ir nodrošināt mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošu psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas instrumentu izstrādi, adaptāciju un aprobāciju, kā arī konsultēt par psihometrijas  jautājumiem RSU mācībspēkus un studējošos. Laboratorijas uzdevumi: Izstrādāt un uzturēt RSU psiholoģisko mērāmo instrumentu reģistru; Attiecībā uz psiholoģiskiem mērinstrumentiem veicināt starptautisko kvalitātes standartu ieviešanu; Adaptēt un konstruēt psiholoģiskos mērinstrumentus atbilstoši psiholoģijas un citu virzienu attīstības vajadzībām; Veikt pētniecisko darbu un publicēt zinātnisko pētījumu rezultātus; Piedalīties vietējos un starptautiskos zinātniskos projektos; Veikt informatīvo darbību par laboratorijas darbu un pētījumu rezultātiem un par jaunākām aktualitātēm nozarē; Sniegt konsultatīvo atbalstu RSU studentiem un darbiniekiem psihometrijas jautājumos.

Psiholoģisko testu un aptauju reģistrs. Kas tas ir? Tas ir reģistrs, kurā tiek apkopota un regulāri papildināta informācija par psiholoģijā un citās nozarēs Latvijā izstrādātajiem un adaptētajiem testiem un aptaujām (turpmāk – instrumentiem).

Kāpēc tas ir izveidots un kā var palīdzēt studentiem docētājiem

Reģistrs ir izveidots, lai nodrošinātu RSU studējošo un docētāju izstrādāto un adaptēto psiholoģisko instrumentu pieejamību.

Publiski pieejamajā reģistra daļā iekļauta pamatinformācija – testa nosaukums latviešu un oriģinālvalodā, informācija par autoriem un adaptācijas autoriem, izdošanas un adaptācijas gads, pielietošanas joma. Vairāk informācijas par interesējošo instrumentu, instrumenta kopiju vai adaptētāju kontaktus var saņemt, sazinoties ar Psiholoģijas laboratorijas pētnieci Janu Duhovsku (jana.duhovska@rsu.lv).

Vairāk informācijas var attrait šeit: https://www.rsu.lv/psihologijas-laboratorija

Sharing is caring!