Sertificētie psihologi pārraugi

Saistībā ar 2018. gada 1. janvārī spēkā stājušos Psihologu likumu katram psihologam – gan sertificētam, gan nesertificētam ir jāslēdz līgums ar psihologu-pārraugu un savā profesionālajā darbībā jāievēro saistošajos dokumentos noteiktās prasības.  Psihologs-pārraugs – sertificēts psihologs, kuram Psihologu sertifikācijas padome piešķīrusi tiesības veikt psihologa pārraudzību attiecīgajā darbības jomā.

Sertificēti psihologi-pārraugi  klīniskā un veselības psiholoģijā

Sandra Mihailova, Psihologa reģistrācijas Nr.7000035,
Sertifikāta Nr. 3300112,
Psihologa-pārrauga apliecības Nr.  3300047.

Aelita Vagale, Psihologa reģistrācijas Nr.7000261,
Sertifikāta Nr. 3300159,
Psihologa-pārrauga apliecības Nr. 3300159.

Ilze Reinfelde, Psihologa reģistrācijas Nr.700253,
Sertifikāta Nr. 1300157,
Psihologa-pārrauga apliecības Nr. 1300157.

 

Sharing is caring!