Grāmatas “Veselības psiholoģija” prezentācija

14. aprīlī II starptautiskās konferences Veselība un personības attīstība: integratīvā pieeja laikā notika kolektīvās monogrāfijas Veselības psiholoģija prezentācija, kurā piedalījās grāmatas autori un viesi. Tā ir pirmā plašākā grāmata par veselības psiholoģijas jautājumiem, ko izstrādājuši RSU docētāji, pirmie studiju programmas Veselības psiholoģija absolventi un LVPA biedri. Monogrāfijas zinātniskās redaktores ir asoc. prof. Dr. psych. Kristīne Mārtinsone un doc. Dr. med. Velga Sudraba.

 

Sharing is caring!