Veselība un personības attīstība: Integratīvā pieeja

2017. gada 27. – 29. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē notiks 3. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Veselība un personības attīstība: Integratīvā pieeja”. KONFERENCES PROGRAMMA 2017 Konferenci organizē Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra (skat. http://www.rsu.lv/fakultates/svslf/katedras/veselibas-psihologijas-un-pedagogijas-katedra ). Konferencē aicināti piedalīties psihologi, mākslas terapeiti, supervizori, sociālie darbinieki, veselības aprūpes speciālisti un citu palīdzošo un izglītojošo profesiju pārstāvji, kā arī studējošie! Konferencē piedalīsies vieslektori no sešām valstīm (Izraēla, Lielbritānija, Vācija, Nīderlande, Lietuva, Krievija),

Lasīt tālāk »