Mentālās iztēles spēks

Cilvēkiem parasti diezgan labi padodas iztēloties lietas. Piemēram, cilvēki bieži savā apziņā izspēlē nākotnē veicamo darbību vai scenārijus, vai nododas nomoda sapņiem par fantastiskām iespējām. Šīs iedomātās situācijas bieži nav strukturētas un netiek īstenotas. Psihologi pēta, vai ir iespējams izmantot iztēli, lai uzlabotu cilvēku spējas sasniegt vēlamos rezultātus vai mērķus. Tēls ir vispārējs termins, ko psihologi lieto tādu prāta stratēģiju aprakstīšanai, kurās cilvēks izmanto iztēli mērķtiecīgai darbībai nepieciešamās motivācijas sekmēšanai. Pastāv virkne dažādu metožu, kurās izmanto iztēli. Tās bieži ietver pašvirzītus vai psihologa vadītus vingrinājumus, kuru laikā cilvēks iztēlojas vai vizualizē sekmīgu vēlamās uzvedības īstenošanu, vai iztēlojas noteiktas izjūtas un

Lasīt tālāk »

Atziņu izmantošana profesionālajā praksē

Veselības psiholoģija ir jauna, dinamiska un stauji augoša psiholoģijas apakšnozare/joma. Veselības psihologi fokusējas uz psiholoģijas teoriju un pētījumu pielietošanu: veselības sekmēšanā un saglabāšanā, kā arī slimību profilaksē; izpratnes veidošanā par to, kā cilvēki reaģē, pārvar un atveseļojas no slimības; intervenču un ārstēšanas personalizēšanā; veselības aprūpes sistēmas un veselības politikas pilnveidošanā. Veselības psihologi jautā: Kas virza ar veselību saistīto uzvedību un kā šo uzvedību mainīt? Viņi arī pēta, kā emocijas un pārliecības ir saistītas ar veselības uzvedību un tās sekām. Tādēļ veselības psihologi strādā dažādās profesionālajās vidēs, ar dažādām cilvēku grupām, tai skaitā – pacientiem, viņu aprūpētājiem un ģimenēm, indivīdiem kopienās,

Lasīt tālāk »

BLOGS E-veselība: ēnas puses un cerības.

Riks Krutsens, Māstrihtas universitāte, Nīderlande. Mūsdienās daudzi cilvēki gandrīz nepārtraukti lieto internetu visdažādākām aktivitātēm: sākot no pārtikas iegādes līdz smieklīga kaķa fotogrāfijas nosūtīšanai savam draugam otrā pasaules malā. Internetā iespējams praktiski viss. Internetu aizvien biežāk lieto arī veselības jomā, un to bieži dēvē par e-veselību. Kas ir e-veselība? Termins ‘E-veselība’* attiecas uz veselības aprūpes pakalpojumiem un informāciju, kas tiek sniegti, izmantojot internetu (globālo tīmekli) un tā piedāvātās iespējas. Daudzās pasaules valstīs veselības psiholoģijas ietvaros, e-veselība saistīta ar plaša spektra veselīga dzīvesveida uzvedības veicināšanu, piemēram, sekmējot fizisko aktivitāšu veikšanu vai smēķēšanas atmešanu. Balstoties uz literatūras analīzi, kas ietver avotus, sākot no

Lasīt tālāk »

BLOGS: Paradumu veidošanās.

Kāpēc mēs ēdam popkornu, skatoties kino? Daudziem popkorna ēšana ir uz paradumu balstīta  atbildes reakcija filmas skatīšanās laikā. Psihologi definē paraduma uzvedību kā darbību, kas notiek automātiski, balstoties uz iemācītu saikni starp situāciju (kinoteātris) un mūsu atbildes reakciju  (popkorna ēšana). Uz paradumu balstīta saikne izveidojas tad, kad, reaģējot  uz specifisku situāciju (ienākšana kinoteātrī), mēs konsekventi kaut ko darām (ēdam popkornu) un panākam vēlamo rezultātu (patīkama garša). Ar laiku saikne nostiprinās un situācija automātiski darbojas kā palaidējfaktors (trigger), kas nosaka uzvedību, pašiem nemaz neapzinoties, ko darām. Bloķējot lēmuma pieņemšanu, rīkojoties uz ieraduma pamata, mentālie resursi tiek atbrīvoti vērtīgākam uzdevumam – apzinātu lēmumu pieņemšanai. Kā veidojas paradumi?

Lasīt tālāk »