Psihologa pārraudzības vadlīnijas

Psihologam-pārraugam ir pienākums veicināt pārraugāmā psihologa profesionālu izpratni, prasmju un zināšanu attīstību, vadīt un organizēt pārraudzības procesu, sniegt atbalstu. Psihologa-pārrauga profesionālās darbības mērķis ir pārraudzīt psihologa profesionālo darbību un pilnveidot pārraugāmā psihologa profesionālo izpratni un kompetenci, lai nodrošinātu iespējami augstvērtīgāku un kvalitatīvāku profesionālās palīdzības sniegšanu un pārraugāmā psihologa gatavību patstāvīgi veikt profesionālo darbību noteiktā psihologa profesionālās darbības jomā. Turklāt psihologa pārraudzības mērķis profesionālās darbības sākotnējā procesā, kad psihologs ir salīdzinoši nesen absolvējis augstskolu un ieguvis maģistra grādu, bet nav vēl ieguvis psihologa sertifikātu, var atšķirties no tā, kad jau sertificētais psihologs vēršas pie psihologa-pārrauga. Psihologa-pārrauga sadarbības mērķis ar nesertificēto psihologu ir

Lasīt tālāk »

Sertificētie psihologi pārraugi

Saistībā ar 2018. gada 1. janvārī spēkā stājušos Psihologu likumu katram psihologam – gan sertificētam, gan nesertificētam ir jāslēdz līgums ar psihologu-pārraugu un savā profesionālajā darbībā jāievēro saistošajos dokumentos noteiktās prasības.  Psihologs-pārraugs – sertificēts psihologs, kuram Psihologu sertifikācijas padome piešķīrusi tiesības veikt psihologa pārraudzību attiecīgajā darbības jomā. Sertificēti psihologi-pārraugi  klīniskā un veselības psiholoģijā Sandra Mihailova, Psihologa reģistrācijas Nr.7000035, Sertifikāta Nr. 3300112, Psihologa-pārrauga apliecības Nr.  3300047. Aelita Vagale, Psihologa reģistrācijas Nr.7000261, Sertifikāta Nr. 3300159, Psihologa-pārrauga apliecības Nr. 3300159. Ilze Reinfelde, Psihologa reģistrācijas Nr.700253, Sertifikāta Nr. 1300157, Psihologa-pārrauga apliecības Nr. 1300157.  

Lasīt tālāk »