Sertificētie psihologi pārraugi

Saistībā ar 2018. gada 1. janvārī spēkā stājušos Psihologu likumu katram psihologam – gan sertificētam, gan nesertificētam ir jāslēdz līgums ar psihologu-pārraugu un savā profesionālajā darbībā jāievēro saistošajos dokumentos noteiktās prasības.  Psihologs-pārraugs – sertificēts psihologs, kuram Psihologu sertifikācijas padome piešķīrusi tiesības veikt psihologa pārraudzību attiecīgajā darbības jomā. Sertificēti psihologi-pārraugi  klīniskā un veselības psiholoģijā Sandra Mihailova, Psihologa reģistrācijas Nr.7000035, Sertifikāta Nr. 3300112, Psihologa-pārrauga apliecības Nr.  3300047. Aelita Vagale, Psihologa reģistrācijas Nr.7000261, Sertifikāta Nr. 3300159, Psihologa-pārrauga apliecības Nr. 3300159. Ilze Reinfelde, Psihologa reģistrācijas Nr.700253, Sertifikāta Nr. 1300157, Psihologa-pārrauga apliecības Nr. 1300157.  

Lasīt tālāk »