Dzīve balansā un veiksmīga novecošana

Aicinām piedalīties seminārā 2021. gada 10. martā no plkst. 16:00 – 17:20, platformā ZOOM. I. daļa “Veselīga novecošanās”. Semināru vadīs: LU doktorante Anna Kašina, LVPA valdes locekle, sertificēta psiholoģe klīniskajā un veselības psiholoģijas profesionālās darbības jomā. Semināra mērķis: Sniegt izpratni par veselīgu novecošanu, kā arī praktiskas iemaņas intervences veidošanā vecāka gadagājuma cilvēkiem. Iepazīstināt ar vairākiem rīkiem psiholoģiskās noturības sekmēšanai. Parādīt, kā lomu modeļi ietekmē cilvēkus un cik tas ir svarīgi praktiskajā darbā ar klientiem. Seminārā ietvertie aspekti: –  Veiksmīga novecošana: modeļi, intervences principi un darbs ar senioriem. –  Lomu modeļi novecošanas procesā. –  Dzīvesspēka koncepcija un praktiskie instrumenti tā sekmēšanai.II. daļa “Dzīve balansā. Integrālās

Lasīt tālāk »

Telepsiholoģija: Iespējas un ierobežojumi, specifika un efektivitāte, situācija pasaulē un Latvijā

Godātie LVPA biedri! Aicinām piedalīties seminārā “Telepsiholoģija: Iespējas un ierobežojumi, specifika un efektivitāte, situācija pasaulē un Latvijā, nākotnes perspektīva” 2021. gada 19. janvārī no plkst. 16:00 – 17:00 (Tiešsaistē, platformā ZOOM) Semināru vadīs: Zane Gulbe, Mg. psych., praktizējošs klīniskais un veselības, izglītības un skolu psihologs, RSU lektora p.i. Semināra mērķis: Piedāvāt labākās pašreiz pieejamās vadlīnijas psihologa profesionālajā darbībā, iekļaujot telekomunikāciju tehnoloģijas psiholoģisko pakalpojumu sniegšanā/konsultēšanā attālināti, kā arī iepazīstināt ar pieejamo informāciju par telepsiholoģijas praksi pasaulē, kā arī tās piemērošanu Latvijā. Diskusija par izmaiņām psihologa profesionālajā darbībā kopš COVID-19 pandēmijas Latvijā sākuma (2020. gada marta).

Lasīt tālāk »

Emocijas un emociju neirobioloģija

Aicinām piedalīties seminārā – Emocijas un emociju neirobioloģija: no Antīkās Grieķijas līdz mūsdienām. 2020. gada 11. janvārī plkst. 9:00 – 12:00. Semināru vadīs: Kristīne Šneidere, Mg.psych., RSU asistente un pētniece. Semināra mērķis ir iepazīstināt ar emociju būtību un emociju neirobioloģiju vēsturiskā un mūsdienu izpratnē, aplūkojot emocijas dažādu pieeju un vecumposmu kontekstā. Seminārā izskatāmie jautājumi: 1. Kas ir emocijas un kā šis koncepts laika gaitā ir attīstījies 2. Emocijas un emociju neirobioloģija dažādos vecumposmos 3. Emociju un kognitīvo procesu mijiedarbība.

Lasīt tālāk »

Profesionālā pilnveide un sadarbība ar psihologu-pārraugu

Aicinām piedalīties seminārā. Psihologu profesionālās darbības aktuālie jautājumi: prasības profesionālajai pilnveidei un sadarbība ar psihologu-pārraugu. 08.05.2019. plkst. 17.00 – 18.30. Semināru vadīs Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs. Seminārā mērķauditorija – psihologi, studenti, palīdzošo profesiju pārstāvji. Semināra norises vieta:  RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, Anniņmuižas bulvārī 26a, 130.telpā. Dalība seminārā ir bez maksas! Reģistrācija sūtot e-pastu ar vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru uz Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas e-pastu: infoLVPA@gmail.com. Kontaktinformācija: Ja Jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas pārstāvjiem: infoLVPA@gmail.com; tel.29409313

Lasīt tālāk »

Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja 

Aicinam Jūs uz 5. starptautisko zinātniski praktisko konferenci Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja 2019. gada 25.-27. aprīlīRīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a.  Konferences galvenās tēmas: Psiholoģiskā izpēte un izvērtēšana profesionālajā darbībā. Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupām. Profesionālā identitāte, profesionālā kompetence un tās attīstība. Galveno referentu ziņojumi: Kā ik gadu konferencē piedalīsies galvenie referenti no dažādām pasaules valstīm un sniegs ziņojumus par aktualitātēm psiholoģiskajā izvērtēšanā un palīdzībā. Konference norisināsies trīs dienas. To organizē Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra.

Lasīt tālāk »

Darbs ar alkohola atkarīgām personībām

Notika seminārs par darbu ar alkohola atkarīgām personībām. Seminārā bija paceltie jautājumi: Ko darīt, ja atkarīgais nevēlas ārstēties? Ko darīt, ja atkarīgais vēlas ārstēties? Vai noliegums var būt atkarīgajam, kurš vēlas ārstēties? Kas tās tādas – recidīva brīdinājuma pazīmes? Vai atkarīgais pats vienmēr var atpazīt tieksmi? Cik veidi tieksmei ir? Kā tos pazīt?” Semināru vadīja Velga Sudraba, Dr.med., ārste – psihoterapeite, narkoloģe, RSU docente. Seminārā mērķauditorija – psihologi, psiholoģijas programmas studenti un citi speciālisti. 

Lasīt tālāk »

Privātprakses īpašnieka grāmatvedības ABC

2. martā no plkst.10.00 – 13.00 Latvijas konsultatīvas associācija aicinā piedalīties seminārā “Privātprakses īpašnieka grāmatvedības ABC”, ko vadīs psiholoģe, profesionāla grāmatvede ar septiņpadsmit gadu pieredzi sabiedrību ar ierobežotu atbildību, biedrību, nodibinājumu, reliģisku organizāciju un individuālo komersantu grāmatvedības kārtošanā un auditā Sandra Dzilna. Seminārs domāts speciālistiem, kuri plāno atvērt privātpraksi vai vēlas uzlabot esošo. Bieži nākas saskarties ar jautājumiem – kā pareizi reģistrēt saimniecisko darbību, kādu nodokļu maksātāja formu izvēlēties. Kurš veids būtu piemērotāks nodokļu aprēķina ziņā, kurš vienkāršāks, lai nebūtu jāpiesaista papildu speciālists nodokļu aprēķinam un atskaišu iesniegšanai. ko vadīs psiholoģe, profesionāla grāmatvede Sandra Dzilna.

Lasīt tālāk »

Prasmīga empātija

Katram psihologam un arī citiem palīdzošo profesiju pārstāvjiem ir zināms, ka empātija ir izšķiroša, lai veidotos veiksmīga sadarbība ar klientu/ pacientu. Tomēr pārmērīga empātija tiek saistīta arī ar līdzjūtības izraistītu noguruma un izdegšanas simptomātiku. Seminārā paraudzīsimies uz psiholoģiskajiem mehānismiem, kas veido gan neprasmīgu, gan prasmīgu empātijas lietojumu profesionālajās attiecībās. Semināru vadīs Indra Majore – Dūšele, Mag.Psych., Mag.Sc.Sal., RSU doktorante, praktizējoša psiholoģe, deju un kustību terapeite, supervīzore, RSU lektore. Laipni aicināti psihologi, studenti, palīdzošo profesiju pārstāvji. Seminārs notiks RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, Anniņmuižas bulvārī 26a, 146.telpa, Rīgā. Dalības maksa par semināru jāpārskaita: biedrība “Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija” Reģistrācijas Nr. 50008203511Bankas konts: LV13HABA0551035898804 Lūdzam ievērot reģistrācijas

Lasīt tālāk »

Seminārs: Kamielis nes kupri, mēs – savu pieredzi.

  Godātie kolēģi!  Aicinām piedalīties psihosomatiskās medicīnas seminārā  Kamielis nes kupri, mēs – savu pieredzi 05. 2017. plkst. 17.00 – 20.00 Seminārā izskatāmie jautājumi Klīniskā gadījuma analīze. Kā bērnības pieredze ietekmē mūsu veselību pieaugušā vecumā (skatījums uz klīnisko gadījumu no psihodinamiskā skatupunkta). Psihosomatiskā ievainojamība un personības īpatnības kardioloģijā.  Semināru vadīs: Velga Sudraba, Dr.med., ārste – psihoterapeite, narkoloģe, RSU docente. Semināra mērķauditorija: Psihologi, citu palīdzošo profesiju pārstāvji, psiholoģijas programmas un citi studenti. Detalizēta informācija par semināra norisi šeit: Seminārs  

Lasīt tālāk »