RSU Veselīga dzīvesveida sekmēšanas programma studentiem

Ir zināms, ka studējošie gan sākot mācības, gan visā mācību laikā saskaras ar daudziem izaicinājumiem (piemēram, jauna vide un jaunas prasības, saspringts mācību režīms, studiju apvienošana ar darbu u.c.). Dažkārt šie izaicinājumi rada pārlieku slodzi, un veiksmīgai adaptācijai vai izaicinājumu pārvarēšanai ir nepieciešami papildus resursi – psiholoģisks vai sociāls atbalsts. Pētījumos ir konstatēts, ka vidēji tikai 30 % no visiem studējošajiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība, vēršas pie speciālistiem (Stallman, 2010; Ryan et al., 2010; Gulliver, Griffiths, Christensen & Brewer, 2012). Studentu adaptācija augstskolai un ar to saistītie jautājumi ir bijuši RSU psiholoģijas virziena mācībspēku un studējošo pētniecības fokusā (piemēram, Mārtinsone, Mihailovs un

Lasīt tālāk »

10 gadi psiholoģijas izglitībai RSU

5. – 7. oktobrī Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) norisinājās konference Psiholoģijas izglītības virzienam RSU – 10, kas pulcēja vairāk nekā 200 apmeklētāju, tostarp RSU rektoru, prorektoru, Saeimas un valsts pārvaldes pārstāvjus, katedru vadītājus un RSU administrācijas pārstāvjus, Latvijas augstskolu mācībspēkus, psihologus, psiholoģijas studentus, absolventus un citu nozaru pārstāvjus. Dalībnieki diskutēja par psihologa profesijas reglamentēšanu, studiju un prakses satura pilnveidi. Darba devēji sniedza vērtīgu redzējumu par psihologa lomu ārstniecībā, iezīmējot kompetences, kas nākotnē būtu vairāk attīstāmas jau studiju laikā, piemēram, uzņēmība un iniciatīva.

Lasīt tālāk »

Psiholoģijas dienas Latvijā

Acinām visus piedalīties Psiholoģijas dienas Latvijā. Pasākumi notiek laika posmā no 2017. gada 6. līdz 14. oktobrim dažādās Latvijas vietās, tiem ir dažādas tēmas un nozares, tāpēc izvēlies pēc dažādiem kritērijiem to, kas tevi interesē. Psiholoģijas dienas norisinās katru gadu kopš 2013. gada. No 2014. gada tās koordinē Latvijas Psihologu biedrība. Psiholoģijas dienu organizēšanā aktīvi ir iesaistījušās arī Baltijas Starptautiskā akadēmija, Daugavpils universitāte, Latvijas Individuālpsiholoģijas asociācija, Latvijas Juridiskās psiholoģijas asociācija, Latvijas Klīnisko psihologu asociācija, Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas asociācija, Latvijas Organizāciju psihologu biedrība, Latvijas Psihologu biedrība, Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija, Latvijas Testu komisija, Latvijas Universitāte

Lasīt tālāk »

Persona: Profesore Kreitlere

RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedrai ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar profesori Kreitleri gan pētniecības, gan lietišķo zināšanu pārneses jomā. Profesore Kreitlere ir ap 200 zinātnisku rakstu un 10 monogrāfiju autore motivācijas, kognīciju un psihopatoloģijas jomā. Profesore ilgstoši darbojusies psihoonkoloģijā, 20 gadus gados vadot Telavivas Medicīnas centra psihoonkoloģijas nodaļu (Psychooncology Unit, Tel Aviv Medical Center), pašlaik vada Psihoonkoloģijas pētniecisko centru (Psychooncology Research Center, Sheba Medical Center). Viņa ir strādājusi par viesprofesori Hārvarda, Prinstonas un Jeila Universitātē (ASV).  

Lasīt tālāk »

Studentu dzīve

Apgūstot programmu “Veselības psiholoģija”, ir iespēja iepazīt pavisam jaunu psiholoģijas jomu Latvijā, līdz ar to ne tikai paplašināt savu personīgo un profesionālo redzesloku, bet arī sniegt savu pienesumu psiholoģijas nozarē Latvijā, gan strādājot ar klientiem/pacientiem, gan akadēmiskajā vidē. “Veselības psiholoģija” fokusējas uz indivīdu kā uz biopsihosociālu būtni, jo gan ģenētiskie, gan sociālās vides, kā arī psiholoģiskie aspekti ietekmē indivīda veselību, un ir svarīgi fokusēties uz tiem, lai izprastu indivīdu un palīdzētu paaugstināt veselību un labizjūtu. Zane Ozoliņa, Darba vieta: Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs pirmsskolas izglītības iestādē. Kur Latvijā var apgūt veselības psiholoģiju Veselības psiholoģijas specializāciju Latvijā, sākot no 2013./2014. akadēmiskā gada var apgūt

Lasīt tālāk »

Grāmatas “Veselības psiholoģija” prezentācija

14. aprīlī II starptautiskās konferences Veselība un personības attīstība: integratīvā pieeja laikā notika kolektīvās monogrāfijas Veselības psiholoģija prezentācija, kurā piedalījās grāmatas autori un viesi. Tā ir pirmā plašākā grāmata par veselības psiholoģijas jautājumiem, ko izstrādājuši RSU docētāji, pirmie studiju programmas Veselības psiholoģija absolventi un LVPA biedri. Monogrāfijas zinātniskās redaktores ir asoc. prof. Dr. psych. Kristīne Mārtinsone un doc. Dr. med. Velga Sudraba.

Lasīt tālāk »