Veselība un personības attīstība: Integratīvā pieeja

2018. gada 19. – 21. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē notiks 3. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Veselība un personības attīstība: Integratīvā pieeja”. Konferences galvenās tēmas: psiholoģiskā izpēte un novērtēšana; profesionālajā darbībā; psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu/ pacientu grupām; profesionālā identitāte, profesionālā kompetence un tās attīstība. Konferences darbs noritēs 3 dienas, iekļaujos trīs galveno referentu ziņojumus: 19.aprīlī – galvenā referenta ziņojums (vebinārs) plkst. 19.00: emeritētā prof. Vija Bergs-Lusebrinka.Vija Bergs-Lusebrinka ir Luisvilas Universitāte, Kentuki pavalsts (ASV) professore. Viņai pievienosies asoc. prof. Liza Hainca, Saint Mary-of-the Woods  koledža, Indiānas pavalsts (ASV). Pirms tam – pētnieku, doktorantu un profesionāļu prezentācijas. 20.aprīlī – Rīta sēdē: galvenā referenta ziņojums Kognitīvie izsauktie potenciāli : prof. Jurijs Kropotovs, Krievijas Zinātņu akadēmijas Cilvēka smadzeņu institūta laboratorija (Krievija). Galvenā referenta ziņojums: Mākslas terapija onkoloģijā: aspekti no pētniecības un prakses: prof. Haralds Grūbers, Alanus Mākslu un Sociālo zinātņu universitāte (Vācija). Pēc tam – vieslekcijas, kā arī pētnieku un docētāju prezentācijas.

21.aprīlī – meistarklases par kognitīviem izsauktajiem potenciāliem, par veselīgu novecošanos, par mākslu terapiju darbā ar onkoloģijas pacientiem, par supervīziju profesionālās izdegšanas novēršanai u.c. Konferences laikā notiks RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras Psiholoģijas zinātniskā pulciņa olimpiāde – studentu stenda referātu prezentācijas par konferences tēmām.

Konferencē aicināti piedalīties psihologi, veselības aprūpes speciālisti, pedagogi, supervizori, kā arī citu palīdzošo un izglītojošo profesiju pārstāvji, studējošie un pētnieki.

Reģistrācija: lai pieteiktos, lūdzam aizpildīt reģistrācijas anketu, kas pieejama RSU mājaslapā https://www.rsu.lv/petnieciba/konferences/veseliba-un-personibas-attistiba-starpdiscipilnara-pieeja

Ja vēlaties pieteikt konferencē ziņojumu: tēmas pieteikums (nosaukums un tēzes 50 – 100 vārdi) jānosūta uz e-pastu: gunta.freimane@rsu.lv līdz 19.03.2018.. Tēzes netiks publicētas. Par tēmas akceptēšanu paziņosim līdz 02.04.2018.

Konferences darba valodas: latviešu, angļu.

Dalība konferencē ir bez maksas. Par dalību konferencē tiks piešķirti 36 tālākizglītības punkti. Sertifikāti par dalību konferencē tiks nosūtīti uz Jūsu reģistrācijas anketā norādīto e-pastu.

Kontaktinformācija: tālr. 67061590; e-pasts: gunta.freimane@rsu.lv

Mēs priecāsimies Jūs redzēt konferencē, lai kopīgi diskutētu par aktuāliem jautājumiem psiholoģiskajā izpētē un palīdzībā!

Sharing is caring!